Mr René Hofland | Advocaat / Curator

René houdt zich sinds 1984 bezig met Ondernemingsrecht in ruime zin, waarbij praktische oplossingen, kwaliteit en goede communicatie een belangrijke rol spelen. Verder heeft René zich gespecialiseerd in het Insolventierecht. Hij wordt regelmatig tot curator benoemd in faillissementen en staat bedrijven bij die in ‘zwaar weer verkeren’. Daarnaast is René actief op het gebied van het Arbeidsrecht. Hij adviseert aan en procedeert voor werkgevers en werknemers, in collectieve en individuele arbeidszaken. Verder heeft René een voorliefde voor paarden. Hij adviseert en procedeert in hippische kwesties.

Opleiding:

  • Universiteit van Leiden
  • Beëdigd tot advocaat in 1984, Breda

Nevenactiviteiten:

  • Lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten ( INSOLAD )
  • Verder is René betrokken bij diverse verenigingen
Mr C.G.H. Hofland heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht

  • Faillissement
  • Surseance van betaling
  • WSNP


Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.