Faillissementverslagen

Hieronder treft U “links” aan naar de (openbare) verslagen in de faillissementen van rechtspersonen, die door ons kantoor periodiek worden uitgebracht en neergelegd ter griffie van de Rechtbank, die het faillissement uitsprak.

Hoewel de faillissementsverslagen openbaar zijn, worden uit privacy-overwegingen de uitgebrachte verslagen in het kader van faillissementen m.b.t. natuurlijke personen niet op deze website gepubliceerd.

De informatie in de openbare verslagen op deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator staat niet in voor de volledigheid en juistheid van de verslagen. Mogelijk is immers dat nog niet alle informatie beschikbaar is of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan o.a. ingrijpende gevolgen hebben voor de in de verslagen geschetste perspectieven voor crediteuren.

Aan de publicatie van faillissementsverslagen op deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Faillissementsverslagen zijn ook te bekijken op www.rechtspraak.nl onder het kopje uitspraken en registers

Momenteel omvat het Insol Law team de curatoren mr René Hofland, mr Ruud Bom en mr drs Arjan van der Knijff, alsmede een aantal door de rechtbank erkende faillissementsmedewerkers.