Rechtsgebieden | Hippisch recht

Hippisch recht

Vanuit zijn passie voor paarden is mr René Hofland zich de afgelopen 15 jaren gaan toeleggen op juridische kwesties betreffende paarden.
Als fokker, voormalig ruiter en eigenaar van (inter)nationale springpaarden wordt hij steeds vaker benaderd voor juridisch advies door ruiters, professionele paardenbedrijven en particulieren in binnen- en buitenland.

Voordeel hierbij is dat mr René Hofland door zijn kennis en ervaring in de paardenbranche bekend is met de “eigen taal” in de paardenwereld en de medische terminologie, welke in juridische kwesties aan de orde kunnen komen, zoals bij aan – en verkoop, aansprakelijkheidskwesties e.d.