Rechtsgebieden | Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht omvat onder meer het verlenen van rechtsbijstand aan ondernemers terzake van onderlinge geschillen, bedrijfsovernames, fusies, bestuursaansprakelijkheid, uitkoopregelingen, opheffing en ontbinding van de onderneming en het ten behoeve van de onderneming opstellen en controleren van contracten en algemene voorwaarden.