Insolventierecht

Mr René Hofland heeft jarenlange ervaring op het gebied van het faillissementsrecht en wordt daarom door de Rechtbank regelmatig tot curator in faillissementen aangesteld. Daarnaast adviseert en begeleidt mr René Hofland in bedrijfssaneringen en het doorstarten van ondernemingen buiten faillissement.

type=text/javascript language=javascript> type=text/javascript language=javascript>

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht omvat onder meer het verlenen van rechtsbijstand aan ondernemers terzake van onderlinge geschillen, bedrijfsovernames, fusies, bestuursaansprakelijkheid, uitkoopregelingen, opheffing en ontbinding van de onderneming en het ten behoeve van de onderneming opstellen en controleren van contracten en algemene voorwaarden.
type=text/javascript language=javascript> type=text/javascript language=javascript>

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een rechtsgebied waar iedereen mee in aanraking komt of je nu werknemer of werkgever bent. Zowel bij het begin, tijdens en bij de afwikkeling van een arbeidsrelatie is het van belang om juridische bijstand te verkrijgen. Wij staan voor je klaar bij het opstarten van een arbeidsrelatie door het opmaken van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd met alle belangrijke bepalingen in begrepen. Heb je al een arbeidsovereenkomst, maar weet je niet of deze voldoet aan jouw verwachtingen als werknemer of werkgever dan kun je met ons contact opnemen. Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is het van belang om een goede afwikkeling te waarborgen voor beide partijen. Wij behartigen de belangen van zowel werknemers als werkgevers.

 

Wij verlenen juridische bijstand bij:

  • Het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • Het opstellen/controleren van een vaststellingsovereenkomst
  • Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Uiteraard kan je ook met ons contact opnemen over andere facetten omtrent het arbeidsrecht.

type=text/javascript language=javascript> type=text/javascript language=javascript>

Incassozaken

Advocatenkantoor Hofland kan U behulpzaam zijn bij het incasseren van Uw vordering(en), waaronder – indien nodig – het starten van een gerechtelijke procedure.

type=text/javascript language=javascript> type=text/javascript language=javascript>

Hippisch recht

Vanuit zijn passie voor paarden is mr René Hofland zich de afgelopen 15 jaren gaan toeleggen op juridische kwesties betreffende paarden.
Als fokker, voormalig ruiter en eigenaar van (inter)nationale springpaarden wordt hij steeds vaker benaderd voor juridisch advies door ruiters, professionele paardenbedrijven en particulieren in binnen- en buitenland.

Voordeel hierbij is dat mr René Hofland door zijn kennis en ervaring in de paardenbranche bekend is met de “eigen taal” in de paardenwereld en de medische terminologie, welke in juridische kwesties aan de orde kunnen komen, zoals bij aan – en verkoop, aansprakelijkheidskwesties e.d.
type=text/javascript language=javascript> type=text/javascript language=javascript>