Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Advocatenkantoor Hofland geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Advocatenkantoor Hofland. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.