Mr Frederique Hofland | Advocaat

Frederique is werkzaam als advocaat en voornamelijk als curator, waarbij het insolventierecht tot haar dagelijkse praktijk behoort. Haar expertise strekt zich uit tot alle aspecten van insolventierecht, waaronder faillissementen, surseance van betaling en de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Als curator speelt zij een cruciale rol bij het afwikkelen van faillissementen en het behartigen van de belangen van alle betrokken partijen.

Frederique Hofland heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten insolventierecht als haar specialisatie geregistreerd. Op basis van deze registratie is zij verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.